Class Lexion 660

Rostlinná výroba
vedoucí: Miroslav Diblík tel. 737 249 015 email: diblik@zodagro.cz Více »

Teletník

Živočišná výroba
vedoucí: Bc. Jan Zitta tel. 737 249 013 email: zitta@zodagro.cz Více »

 

Rostlinná výroba

Rostlinná výroba – hospodaříme ve zranitelné oblasti na výměře cca 1350 ha. Hlavními tržními plodinami jsou sladovnický ječmen, potravinářská pšenice, cukrovka, řepka ozimá. Pšenici ozimou a ječmen jarní množíme pro osevářské podniky. Pro potřebu ŽV vyrábíme objemná krmiva. Při hospodaření na zemědělské půdě se používají technologie šetrné k půdě a životními prostředí.

Vedoucí: Miroslav Diblík
Tel.: 737249015
Email: diblik@zodagro.cz

 

Class lexion 660