Class Lexion 660

Rostlinná výroba
vedoucí: Miroslav Diblík tel. 737 249 015 email: diblik@zodagro.cz

Výkrm býků

Živočišná výroba

 

Pořízení rozmetadla průmyslových hnojiv pro ZOD Agro Dlouhá Loučka a.s.

Dotace   dot

 

 

 

Název Operace:

19.2.1. Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje

Cíl operace: Podpora projektů konečných žadatelů naplňující cíle SCLLD MAS Uničovsko o.p.s.

Název projektu: Pořízení rozmetadla průmyslových hnojiv pro ZOD Agro Dlouhá Loučka a.s.

V roce 2021 jsme uspěli s projektem „Pořízení rozmetadla průmyslových hnojiv pro ZOD Agro Dlouhá Loučka a.s.“, podaným

prostřednictvím MAS Uničovsko o. p. s. v rámci Programu rozvoje venkova.

Předmětem projektu je pořízení rozmetadla průmyslových hnojiv pro ZOD. Realizací projektu dojde k naplnění cílů, kterými je podpora zemědělského podnikání.

Celkové způsobilé výdaje projektu: 497.000,- Kč

Celková výše dotace: 45.000,- Kč