Class Lexion 660

Rostlinná výroba
vedoucí: Miroslav Diblík tel. 737 249 015 email: diblik@zodagro.cz Více »

Teletník

Živočišná výroba
vedoucí: Bc. Jan Zitta tel. 737 249 013 email: zitta@zodagro.cz Více »

 

Aktuality

Pořízení rozmetadla průmyslových hnojiv pro ZOD Agro Dlouhá Loučka a.s.

Dotace   dot

 

 

 

Název Operace:

19.2.1. Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje

Cíl operace: Podpora projektů konečných žadatelů naplňující cíle SCLLD MAS Uničovsko o.p.s.

Název projektu: Pořízení rozmetadla průmyslových hnojiv pro ZOD Agro Dlouhá Loučka a.s.

V roce 2021 jsme uspěli s projektem „Pořízení rozmetadla průmyslových hnojiv pro ZOD Agro Dlouhá Loučka a.s.“, podaným

prostřednictvím MAS Uničovsko o. p. s. v rámci Programu rozvoje venkova.

Předmětem projektu je pořízení rozmetadla průmyslových hnojiv pro ZOD. Realizací projektu dojde k naplnění cílů, kterými je podpora zemědělského podnikání.

Celkové způsobilé výdaje projektu: 497.000,- Kč

Celková výše dotace: 45.000,- Kč

 

UKONČENÍ PRODEJE MLÉKA ZE DVORA

Upozorňujeme zákazníky, že dnem   05.12.2021   ukončujeme  prodej syrového kravského mléka ze dvora. 

ISCC EU

ISCC Eu 001

modernizace stáje pro výkrm býků

V říjnu 2013 byla ukončena modernizace stáje pro výkrm býků

z vazného  na volné ustájení,

na  hluboké podestýlce.

 

modernizace stáje zastájení  zastájení

prodej krmného obilí

na vrátnici v areálu podniku prodáváme

– krmný ječmen a krmnou pšenici